Absolventi UCM

Milé absolventky a absolventi, 

dovoľujeme si Vám ponúknuť registráciu a členstvo v ALUMNI  KLUBE UCM

ALUMNI KLUB UCM je možnosť, ako ostať v spojení so svojou univerzitou, na ktorej ste strávili niekoľko rokov svojho života a nasmerovali Vašu ďalšiu životnú cestu. Vytvára nový priestor a možnosť na komunikáciu medzi absolventmi a univerzitou, absolventmi a fakultou, ale i absolventmi navzájom.

VP č. 29/2023 - Štatút ALUMNI klubu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1.6.2023)

Okrem udržania si kontaktu so svojou ALMA MATER – UNIVERZITOU SV. CYRILA A METODA V TRNAVE  budete informovaní o udalostiach na univerzite, čo nové sa tu deje, prípadne akým spôsobom by ste sa mohli priamo zapojiť do diania, vzdelávacích aktivít a výskumu.

Okrem iného v tejto sekcii nájdete:

  • pracovné ponuky,
  • zasielanie informácií prostredníctvom Newsletteru,
  • ponuky na účasť na akciách, konferenciách, workshopoch, prednáškach
  • výzvy za hodnotiteľov,
  • ponuky na zapojenie sa do práce v pracovných skupinách,
  • štatistiky absolventov,
  • ponuky možností spolupráce s univerzitou/fakultami,
  • a veľa ďalších zaujímavých informácií.

Registrovaným absolventkám  a absolventom budeme mailom zasielať ponuky, pozvánky a ďalšie informácie a naopak, registrovaní členovia na našich stránkach môžu prezentovať ponuky pracovných príležitostí študentom a absolventom UCM, prípadne ponúkať stáže, odborné akcie, prípadne exkurzie študentov UCM v ich spoločnostiach.

Staňte sa členom ALUMNI KLUBU  😊, vytvorme spolu komunitu ľudí, ktorí chcú byť informovaní, rozumejú si, chcú spolupracovať a komunikovať.

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.

TEŠÍME SA NA VÁS.