Copyright

Obsah stránok

Použitie textov, dokumentov a fotografií zo stránok domény ucm.sk, zo stránok ľubovoľnej subdomény *.ucm.sk a zo stránok domény fsvucm.sk (ďalej len "internetové stránky UCM") je možné len so súhlasom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "UCM").

Internetové stránky UCM sú napĺňané s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôže UCM ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. UCM vylučuje akékoľvek záruky za škody, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť priamo alebo nepriamo používaním týchto internetových stránok.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje fotografie, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Nesúhlas so zverejnením fotografie môžete nahlásiť na e-mail: zuzana.machovajohn(zav.)doeucm.sk.

UCM si vyhradzuje právo obsah internetových stránok UCM kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Internetové stránky UCM obsahujú odkazy na iné internetové stránky. UCM nie je zodpovedná za systém ochrany týchto stránok a údaje na nich prezentované.

Právnik:
JUDr. Viktor Hromada, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115b
Úradne hodiny: pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase 8:00 – 10:00 hod., 13:00 –14:00 hod.
Telefón: 033 5565 147
E-mail: viktor.hromadajohn(zav.)doeucm.sk

Softvér

Tieto stránky využívajú systém SEASIDE CMS, (c) Copyright Mgr. Stanislav Horal, 2006-2017.
Software je chránený zákonom o autorských právach a ďalšími zákonmi, týkajúcimi sa obchodných tajomstiev a iných práv duševného vlastníctva. Užívateľ nesmie zasahovať do údajov, ktoré sú produktom systému WWW.UCM.SK iným spôsobom, ako funkciami v ňom obsiahnutými.

Grafický návrh

Autor grafického návrhu: Ing. Milan Gudába, 2011, 2017.