Výberové konania

Výberové konania rektorátu UCM

 

Výberové konania Fakulty zdravotníckych vied UCM
 

Výberové konania Fakulty sociálnych vied UCM

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 10. 06. 2024
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 15. 04. 2024

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 25. 03. 2024

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 19. 03. 2024

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 19. 03. 2024
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 04. 03. 2024

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 07. 02. 2024

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 19. 10. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 18. 10. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 12. 09. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 12. 09. 2023
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 23. 08. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 08. 08. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 28. 06. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 28. 06. 2023
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 23. 05. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 27. 04. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 27. 04. 2023
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 27. 04. 2023
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 30. 03. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 27. 03. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 24. 03. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 14. 03. 2023

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 14. 03. 2023
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 21. 04. 2022

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 14. 03. 2022

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 24. 01. 2022

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 22. 11. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 12. 11. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 20. 09. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 30. 08. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 18. 05. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 06. 05. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 15. 04. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 13. 04. 2021

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené dňa 20. 01. 2021

Výberové konania Filozofickej fakulty UCM

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 28. 03. 2024
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 28. 03. 2024
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 09. 02. 2024

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 08. 02. 2024

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 11. 12. 2023
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 10. 11. 2023

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 22. 08. 2023

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 05. 2023
 (Vedúci katedry)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 05. 2023 (Profesor, docent)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 05. 2023 (Odborný asistent)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra rusistiky FF UCM)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra pedagogiky FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra psychológie FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra germanistiky FF UCM)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2022 (vedúci katedier)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 11. 03. 2022

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 01. 02. 2022

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 14. 12. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 12. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 12. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 22. 09. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 15. 07. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 15. 07. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 09. 06. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 04. 06. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 10. 05. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 10. 05. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 27. 04. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 08. 02. 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 25. 01. 2021

Archívy výberových konaní