Centrá podpory

Centrá podpory Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sú zamerané na  podporu študentiek a študentov, prípadne zamestnankýň a zamestnancov, univerzity.
Sú vytvorené s cieľom poradenstva a zvýšenia komfortu predovšetkým študentstva, ale i zamestnancov, v rôznych etapách života a osobných/pracovných situáciách.
Centrá, ktoré sú vzhľadom na predmet svojej činnosti a poradenstva často úzko napojené na konkrétne súčasti UCM (fakulty/inštitút), svojou činnosťou a aktivitami pomáhajú, radia:

  • pri hľadaní brigád študentiek/ov a trvalého zamestnania absolventiek/ov univerzity, pri výbere vzdelávacích aktivít na sebarozvoj v kontexte pracovného trhu (Kariérne centrum UCM),
  • v oblasti podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnankýň/zamestnancov a študentiek/študentov (Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti UCM),
  • v oblasti poskytovania základnej právno-poradenskej činnosti študentkám/om univerzity zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentkám/om so špecifickými potrebami v zmysle princípov inkluzívnosti  a vytvárania podmienok pre úspešné štúdium (Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami UCM),
  • v oblasti komplexného poradenstva, pomoci a podpory v zložitých životných situáciách, príp. pracovnej oblasti a v otázkach učenia (Psychologické centrum UCM),
  • pre vytvorenie platformy na komunikáciu s bývalými kolegyňami/mi, študentkami/mi i pedagogickým zborom z univerzity  (ALUMNI),
  • pri poskytovaní duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti (Centrum duchovných služieb UCM).