Aktuality

Opäť sme získali zelený certifikát

Organizácia SEWA udelila našej univerzite zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023 prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s.

SEWA je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky. Pomáha firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií. Pomáha dovozcom a výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plní legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

SEWA je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 23.4.2024
Dátum aktualizácie: 26.4.2024