Aktuality

Ocenili sme najlepších študentov a študentky

Aktivita a tvrdá práca nášho študentstva na UCM neostala bez povšimnutia ani tento akademický rok. Gaudeamus 2023 pozná svojich víťazov.

Slávnostný galavečer organizovaný Študentskou radou UCM sa uskutočnil 24. apríla v Aule Jozefa Matúša. Odovzdávanie cien doplnil aj pestrý kultúrny program, ktorého súčasťou bolo vystúpenie Folklórneho súboru Trnafčan, tanečnej skupiny Vamos z Crazy Family a speváčky Karin Lašákovej. Okrem oceňovaných študentov na galavečer zavítali aj rektorka UCM Katarína Slobodová Novákova, významní predstavitelia univerzity, župan TTSK Jozef Viskupič, či novinárka Denníka N, Lucia Osvaldová.

Udelených bolo celkovo 6 cien v rôznych kategóriách

V kategórii prínos pre univerzitu boli nominovaní Peter Vojtík, Emma Grišlová a Jakub Rataj. Túto cenu odovzdala, rektorka UCM Petrovi Vojtíkovi z Filozofickej fakulty, za zorganizovanie prezidentskej diskusie na pôde UCM.

Študentskou organizáciou roka sa stalo Univerzitné divadlo za inscenácie „ Zmeškané hovory“ a Piešťany podľa Wintera, cenu im odovzdal župan Jozef Viskupič. V kategórii boli nominovaný spolu s FMK TV a univerzitným časopisom Atteliér.

Cenu za umenie, si z rúk reportérky Lucie Osvaldovej prebral Maroš Majerník z Fakulty masmediálnej komunikácie, za propagovanie folklóru mladej generácií a zorganizovanie benefičného podujatia. Ďalšími nominovanými v kategórii boli Filip Čaňo a Univerzitné divadlo.

V ďalšej kategórii vedecká činnosť boli nominovaní študenti Ján Višňovský a Lenka Šamajová. Za 1. miesto v SVoČ a účasť na medzinárodných študentských psychologických dňoch v Prahe si cenu od významného vedca, profesora Sýkoru prevzal Ján Višňovský z Filozofickej fakulty.V boji o ocenenie za šport sa proti sebe postavili HIT UCM za reprezentáciu v najvyššej volejbalovej lige žien a Viktor Sabo za reprezentáciu vo futsale. Cenu víťazom HIT UCM odovzdal Matej Kubák.

Posledné ocenenie odovzdal Matej Martovič Nine Kališovej z Fakulty masmediálnej komunikácie za vedenie projektu tútoring, v kategórii študentský líder boli nominovaní aj študenti Dominik Hrinkino a Martin Paučin, ktorí sa snažia ísť dobrým príkladom pre ostatných študentov.  

Gratulujeme oceneným študentom, aj vďaka ktorým naša univerzita prosperuje.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: ŠR UCM
Dátum vloženia: 26.4.2024