Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave

Dňa 25. apríla 2024 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na zasadnutí Vedeckej rady UCM v Trnave, bol, okrem iných bodov programu zasadnutia, odovzdaný menovací dekrét na nového člena VR UCM, prof. RNDr. Petrovi Chrastinovi, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 29.4.2024