Aktuality

UCM na návšteve honorárneho konzula v Barcelone

Dňa 29.4.2024 kolegyne z Oddelenia medzinárodných vzťahov a z rektorátu UCM, Mgr. Nikoleta Vanková, MBA. a Mgr. Dominika Vrbovská navštívili španielsku univerzitu Universitat Abat Oliba CEU v Barcelone za účelom za účelom propagácie študijných programov UCM a dohodnutia náležitostí medziinštitucionálnej zmluvnej spolupráce v rámci programu Erasmus+.

Pri tejto príležitosti prebehlo aj stretnutie so zástupkyňou Konzulátu Slovenskej republiky v Barcelone Mgr. et Mgr. Zuzanou Čapkovou, DiS, MA - protokolistkou a odbornou konzultantkou pre inštitucionálne vzťahy, ktorá zároveň sprostredkovala stretnutie so španielskym honorárnym konzulom JUDr. Javiera Medina Ortiz (Madrid).

Na stretnutí budú odprezentované študijné programy UCM a ich možnosti pre študentov zo Španielska, ako aj ďalšie príležitosti zaujímavej spolupráce s partnerskou inštitúciou a konzulátom.

Rovnako sa tešíme na zapojenie sa do budúcej akcie konzulátu SR na tamojšej univerzite určenej pre záujemcov z radov španielskych študentov v oblasti vzdelávania na Slovensku a o medzikultúrnej výmeny, ktoré predstavuje jedinečnú príležitosť pre ambície UCM v oblasti internacionalizácie.

Veľmi sa tešíme nadviazaniu tohto typu spolupráce UCM v zahraničí a novým príležitostiam, ktoré so sebou kooperácia prinesie.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 30.4.2024