Aktuality

Otvárame dvere do sveta. V apríli sa uskutočnili až dva informačné semináre o Erasmus+

Podujatia organizovalo oddelenie medzinárodných vzťahov, ktoré tak študentom ponúklo vynikajúcu príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a stáží v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Manažérske a jazykové perspektívy

Prvý seminár sa konal 17. apríla 2024 a prilákal 70 študentov, najmä z Inštitútu manažmentu. Seminár otvorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., ktorá študentom priblížila široké spektrum možností, ktoré Erasmus+ ponúka.

V rámci seminára vystúpili aj študentky Petra Kubalová a Henrieta Kolníková, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov. Diskutovalo sa o výzvach a príležitostiach, ako je napríklad naštartovanie kariéry, nadviazanie medzinárodných kontaktov, zdokonaľovanie sa v odbornom jazyku a prekonávanie každodenných prekážok v zahraničí.

Dôležitou súčasťou programu bolo predstavenie krátkodobých mobilít v rámci BIP (Business and International Program), ktoré študentom umožňujú zažiť štúdium a život v zahraničí.

Zdravotnícke a rehabilitačné odbory na pôde FZV

Druhý seminár sa uskutočnil 22. apríla 2024 na Fakulte zdravotníckych vied v Piešťanoch a zameral sa na študentov z odborov fyzioterapia a rádiologická technika. Zúčastnilo sa ho 20 študentov. Mgr. Jana Koišová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy, poskytla prehľad o prijímajúcich univerzitách a partnerských zdravotníckych zariadeniach.

Študenti si vypočuli prezentácie od Tomáša Tichého a Ing. Miroslava Holoubka, ktorí sa podelili o svoje zážitky zo zahraničných študijných a praktických stáží. Témy ako kariérny rast v oblasti fyzioterapie, medzinárodné kontakty a zdokonaľovanie sa v odbornom jazyku boli kľúčové.

Oba semináre zdôraznili, že Erasmus+ nie je len o štúdiu, ale je to skúsenosť, ktorá rozširuje obzory a otvára nové možnosti pre osobný a profesionálny rozvoj študentov. Tieto semináre sú len začiatkom. UCM pokračuje vo svojom záväzku podporovať študentov v medzinárodných aktivitách a pripravovať ich na úspešnú budúcnosť v globalizovanom svete. Ďalšie informácie a podpora sú k dispozícii na oddelení medzinárodných vzťahov UCM.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA., Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 3.5.2024