Aktuality

Pozvánka na workshopy interkultúrnej komunikácie

Oddelenie medzinárodných vzťahov UCM pozýva na workshopy interkultúrnej komunikácie so zahraničným lektorom Łukaszom Marczakom, ktoré sa uskutočnia 7. a 9. mája od 09.00 - 11.00 v miestnosti Z.03 na Herdu.

Workshop 1: Internationalisation surprise you would (never) expect 

7. máj 2024 - 09.00 - 10.00 hod. - Z.03

Workshop 2: Intercultural communication issues in practice

9. máj 2024 - 09.00 - 10.00 hod. - Z.03


Kto je Łukasz Marczak?

Skúsený inštitucionálny Erasmus koordinátor so 17-ročnými skúsenosťami, ktorý dohliadal na viac ako 3000 mobilít študentov a zamestnancov v rámci celosvetovej siete. Jeho odborné znalosti sa rozširujú na vyučovanie spoločenských vied pre zahraničných študentov, kde využíva komplexné otázky multikulturalizmu na stimuláciu kritického myslenia a kultúrneho povedomia. Pre svoju univerzitu úspešne zabezpečil a dohliadala na 4 Fulbrightove projekty. Tieto projekty významne prispeli ku globálnej angažovanosti a vedeckej excelentnosti inštitúcie, zlepšili našu medzinárodnú reputáciu a možnosti spolupráce. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA.
Zdroj: Odderenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 3.5.2024